خدمات آموزشی لیگ کارما تنها محدود به تمرینات ورزشی و برگزاری مسابقات نمی باشد، بلکه مجموعه برای ارتقا، رشد و پیشرفت کودکان نسبت به برگزاری کلاس های هنری مانند: نقاشی و طراحی ، دوره های آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه و کلاس های کشف خلاقیت مانند: کلاس کاردستی اقدام نموده است .
 جهت خدمت رسانی به کودکان کار و مستعد و نیازمند در زمینه های ذیل به افراد داوطلب نیازمندیم:
 آموزش زبان انگلیسی
آموزش کامپیوتر (ICDL)
نقاشی
شمع سازی
چرم دوزی