درخواست عضویت در سایت
از اینکه می‌خواهید عضوی از لیگ کارما شوید و ما را در حمایت همه جانبه از کودکان کار یاری دهید، سپاسگزاریم.
به دلیل وجود اسامی تکراری در بانک اطلاعات، استفاده از اطلاعات کامل شما بسیار موثر است. اطلاعات فردی شما شامل: نام و نام خانوادگی، تلفن و آدرس، به منظور ثبت در بانک اطلاعات خیرین، به صورت محرمانه نگهداری می‌شود.

فرم عضویت: